Tuesday, 28/09/2021 - 03:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bản Ngoại

LIÊN ĐỘI THCS BẢN NGOẠI PHÁT THANH MĂNG NON TUẦN 4 THÁNG 3 NĂM 2020

Chương trình phát thanh măng non của trường THCS Bản Ngoại xin phép được bắt đầu!

Chào các bạn! Vậy là những ngày tháng 3 đã dần trôi qua! Trong tháng 3 vừa rồi liên đội THCS Bản Ngoại chúng mình đã tổ chức rất tốt các hoạt động tuyên truyền măng non; thực hiện học online nghiêm túc và thực hiện tốt các biện pháp hiệu quả để phòng tránh dịch bệnh Covid-19.

Sang tháng 4 chúng mình lại tiếp tục học online cùng thầy cô và các bạn, đồng thời nghiêm túc phòng dịch theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhé. Sau đây là nội dung Chỉ thị 16 của thủ tướng Chính phủ. Các bạn chú ý lắng nghe nhé.

Ngày 31/3/2020, Th tướng Chính ph ban hành Ch th s 16/CT-TTg v các bin pháp cp bách phòng, chng dch COVID-19. Các ngành, các cp, các địa phương đã nghiêm túc trin khai theo đúng ch đạo ca Th tướng. Tuy nhiên, mt s ni dung ca Ch th còn chưa được hiu và thc hin thng nht.

Th tướng Chính ph Nguyn Xuân Phúc yêu cu:

1. Thc hin nghiêm vic cách ly xã hi theo đúng yêu cu ca Ch th s 16/CT-TTg, bo đảm giãn cách xã hi, gi khong cách gia người vi người, cng đồng vi cng đồng. Nhm gim thiu nguy cơ lây nhim cng đồng, yêu cu người dân nhà, hn chế ti đa ra ngoài, tr các trường hp tht s cn thiết:

a) Mua lương thc, thc phm, dược phm và hàng hóa, dch v thiết yếu khác;

b) Các trường hp khn cp như: cp cu, khám cha bnh; thiên tai, ha hon,

c) Làm vic ti các cơ quan, đơn v nhà nước, lc lượng vũ trang, cơ quan ngoi giao và ti các cơ s nêu ti mc 2 văn bn này.

Trường hp ra khi nhà phi đeo khu trang, ra tay bng xà phòng hoc dung dch sát khun; không tp trung quá 2 người tr lên ti nơi công cng, ngoài phm vi công s, trường hc, bnh vin và phi gi khong cách ti thiu 2m.

2. Nhà máy, cơ s sn xut; công trình giao thông, xây dng; cơ s kinh doanh dch v, hàng hóa thiết yếu (như: lương thc, thc phm, dược phm; xăng, du; đin; nước; nhiên liu,); cơ s giáo dc, ngân hàng, kho bc, các cơ s kinh doanh dch v trc tiếp liên quan đến hot động ngân hàng và b tr doanh nghip (như công chng, lut sư, đăng kim, đăng ký giao dch bo đảm...), chng khoán, bưu chính, vin thông, dch v h tr vn chuyn, xut, nhp khu hàng hóa, khám bnh, cha bnh, tang l... được tiếp tc hot động. Người đứng đầu các cơ s nêu trên chu trách nhim bo đảm an toàn tuyt đối và thc hin đầy đủ các bin pháp chng dch, trong đó có các bin pháp:

a) Thc hin nghiêm vic đeo khu trang, b trí đầy đủ phương tin, vt tư phòng, chng dch theo quy định, khuyến cáo ca cơ quan y tế;

b) Yêu cu người lao động khai báo y tế, tuân th các bin pháp hn chế di chuyn, tiếp xúc, giao tiếp;

c) Tm dng các hot động không cp bách, gim mc độ tp trung người lao động;

d) T chc, qun lý cht ch vic đưa đón người lao động (nếu có) đến nơi làm vic bo đảm ngăn nga ri ro lây nhim dch bnh.

Trường hp không bo đảm các yêu cu nêu trên thì phi dng hot động. Cơ quan y tế địa phương hướng dn, kim tra, giám sát vic phòng, chng dch ti các cơ s nêu trên.

Ch tch y ban nhân dân cp tnh quyết định và công b công khai loi hình cơ s sn xut, kinh doanh, công trình phi tm đình ch hot động.

3. Cơ bn dng hot động vn chuyn hành khách công cng, tr các trường hp vì lý do công v, xe đưa đón công nhân, chuyên gia, người cách ly, xe chuyên ch nguyên vt liu sn xut, hàng hóa. Hn chế ti đa hot động ca các phương tin cá nhân.

Bo đảm vn hành thông sut vic vn chuyn hàng hóa, nguyên vt liu sn xut. Các địa phương bãi b ngay các bin pháp dng, ngăn cm người và phương tin qua li địa phương mình không đúng vi Ch th s 16/CT-TTg.

4. Người đứng đầu các cơ quan, đơn v, t chc, doanh nghip chu trách nhim t chc làm vic ti nhà phù hp vi điu kin c th ca mình, không để đình tr công vic, nht là các công vic có thi hn, thi hiu theo quy định ca pháp lut, các dch v công phc v người dân và doanh nghip.

5. Các B, cơ quan, địa phương liên quan, ch động điu chnh các bin pháp phòng, chng dch bnh, bo đảm phù hp vi các ni dung nêu trên; phi hp, gii quyết các vn đề phát sinh theo thm quyn; x lý nghiêm các trường hp vi phm; kp thi báo cáo Th tướng Chính ph v các vn đề vướng mc phát sinh./.

Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh tuần sau!

 

 

Bài tin liên quan
Tin mới
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 72
Tháng 09 : 7.501
Năm 2021 : 27.833