Tuesday, 28/09/2021 - 03:02|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bản Ngoại

Danh sách địa chỉ tên miền của Phòng GD-ĐT Đại Từ và của các đơn vị trực thuộc

Thông báo: Danh sách địa chỉ tên miền của Phòng GD-ĐT Đại Từ và của các đơn vị trực thuộc

Danh sách địa chỉ tên miền của Phòng GD-ĐT Đại Từ và của các đơn vị trực thuộc

 

 

(Kèm theo Thông báo số 982/TB-PGDĐT ngày 08/12/2016 của Phòng GDĐT)

 

STT

Tên đơn vị

Tên miền

 • 1

Phòng GD-ĐT Đại Từ

http://pgddaitu.thainguyen.edu.vn

 • 2

Mầm non Hùng Sơn 1

http://mnhungson1.thainguyen.edu.vn

 • 3

Mầm non Ký Phú

http://mnkyphu.thainguyen.edu.vn

 • 4

Mầm non Na Mao

http://mnnamao.thainguyen.edu.vn

 • 5

Mầm non Phú Lạc

http://mnphulac.thainguyen.edu.vn

 • 6

Mầm non Bản Ngoại

http://mnbanngoai.thainguyen.edu.vn

 • 7

Mầm non Phú Cường

http://mnphucuong.thainguyen.edu.vn

 • 8

Mầm non Đức Lương

http://mnducluong.thainguyen.edu.vn

 • 9

Mầm non Hùng Sơn 2

http://mnhungson2.thainguyen.edu.vn

 • 10

Mầm non Bình Thuận

http://mnbinhthuan.thainguyen.edu.vn

 • 11

Mầm non Tân Thái

http://mntanthai.thainguyen.edu.vn

 • 12

Mầm non Cát Nê

http://mncatne.thainguyen.edu.vn

 • 13

Mầm non Yên Lãng

http://mnyenlang.thainguyen.edu.vn

 • 14

Mầm non La Bằng

http://mnlabang.thainguyen.edu.vn

 • 15

Mầm non Phục Linh

http://mnphuclinh.thainguyen.edu.vn

 • 16

Mầm non Minh Tiến

http://mnminhtien.thainguyen.edu.vn

 • 17

Mầm non Phú Thịnh

http://mnphuthinh.thainguyen.edu.vn

 • 18

Mầm non Hà Thượng

http://mnhathuong.thainguyen.edu.vn

 • 19

Mầm non Hoa Sen

http://mnhoasen2.thainguyen.edu.vn

 • 20

Mầm non Khôi Kỳ

http://mnkhoiky.thainguyen.edu.vn

 • 21

Mầm non Lục Ba

http://mnlucba.thainguyen.edu.vn

 • 22

Mầm non Phú Xuyên

http://mnphuxuyen.thainguyen.edu.vn

 • 23

Mầm non Núi Hồng

http://mnnuihong.thainguyen.edu.vn

 • 24

Mầm non Mỹ Yên

http://mnmyyen.thainguyen.edu.vn

 • 25

Mầm non Văn Yên

http://mnvanyen.thainguyen.edu.vn

 • 26

Mầm non xã Quân Chu

http://mnquanchu.thainguyen.edu.vn

 • 27

Mầm non Vạn Thọ

http://mnvantho.thainguyen.edu.vn

 • 28

Mầm non TT Quân Chu

http://mnttquanchu.thainguyen.edu.vn

 • 29

Mầm non Phúc Lương

http://mnphucluong.thainguyen.edu.vn

 • 30

Mầm non Hoàng Nông

http://mnhoangnong.thainguyen.edu.vn

 • 31

Mầm non Cù Vân

http://mncuvan.thainguyen.edu.vn

 • 32

Mầm non Tiên Hội

http://mntienhoi.thainguyen.edu.vn

 • 33

Mầm non Tân Linh

http://mntanlinh.thainguyen.edu.vn

 • 34

Mầm non An Khánh

http://mnankhanh.thainguyen.edu.vn

 • 35

Tiểu học Cát Nê

http://thcatne.thainguyen.edu.vn

 • 36

Tiểu học Hà Thượng

http://thhathuong.thainguyen.edu.vn

 • 37

Tiểu học Bình Thuận

http://thbinhthuan.thainguyen.edu.vn

 • 38

Tiểu học Hùng Sơn 1

http://thhungson1.thainguyen.edu.vn

 • 39

Tiểu học Bản Ngoại

http://thbanngoai.thainguyen.edu.vn

 • 40

Tiểu học An Khánh

http://thankhanh.thainguyen.edu.vn

 • 41

Tiểu học Khôi Kỳ

http://thkhoiky.thainguyen.edu.vn

 • 42

Tiểu học Cù Vân

http://thcuvan.thainguyen.edu.vn

 • 43

Tiểu học Hoàng Nông

http://thhoangnong.thainguyen.edu.vn

 • 44

Tiểu học Tiên Hội

http://thtienhoi.thainguyen.edu.vn

 • 45

Tiểu học La Bằng

http://thlabang.thainguyen.edu.vn

 • 46

Tiểu học Phúc Lương

http://thphucluong.thainguyen.edu.vn

 • 47

Tiểu học TT Quân Chu

http://thttquanchu.thainguyen.edu.vn

 • 48

Tiểu học Minh Tiến

http://thminhtien.thainguyen.edu.vn

 • 49

Tiểu học Kim Đồng

http://thkimdong.thainguyen.edu.vn

 • 50

Tiểu học xã Quân Chu

http://thxaquanchu.thainguyen.edu.vn

 • 51

Tiểu học Ký Phú

http://thkyphu.thainguyen.edu.vn

 • 52

Tiểu học Yên Lãng 1

http://thyenlang1.thainguyen.edu.vn

 • 53

Tiểu học Đức Lương

http://thducluong.thainguyen.edu.vn

 • 54

Tiểu học Tân Thái

http://thtanthai.thainguyen.edu.vn

 • 55

Tiểu học Tân Linh

http://thtanlinh.thainguyen.edu.vn

 • 56

Tiểu học Phục Linh

http://thphuclinh.thainguyen.edu.vn

 • 57

Tiểu học Lục Ba

http://thlucba.thainguyen.edu.vn

 • 58

Tiểu học Văn Yên

http://thvanyen.thainguyen.edu.vn

 • 59

Tiểu học Phú Cường

http://thphucuong.thainguyen.edu.vn

 • 60

Tiểu học Vạn Thọ

http://thvantho.thainguyen.edu.vn

 • 61

Tiểu học Phú Thịnh

http://thphuthinh.thainguyen.edu.vn

 • 62

Tiểu học Yên Lãng 2

http://thyenlang2.thainguyen.edu.vn

 • 63

Tiểu học Mỹ Yên

http://thmyyen.thainguyen.edu.vn

 • 64

Tiểu học Phú Xuyên

http://thphuxuyen.thainguyen.edu.vn

 • 65

Tiểu học Phú Lạc

http://thphulac.thainguyen.edu.vn

 • 66

Tiểu học Việt Ấn

http://thvietan.thainguyen.edu.vn

 • 67

Tiểu học Đồng Doãn Khuê

http://thdongdoankhue.thainguyen.edu.vn

 • 68

THCS Phú Cường

http://thcsphucuong.thainguyen.edu.vn

 • 69

THCS Tân Linh

http://thcstanlinh.thainguyen.edu.vn

 • 70

THCS Tân Thái

http://thcstanthai.thainguyen.edu.vn

 • 71

THCS Minh Tiến

http://thcsminhtien.thainguyen.edu.vn

 • 72

THCS Cát Nê

http://thcscatne.thainguyen.edu.vn

 • 73

THCS Phục Linh

http://thcsphuclinh.thainguyen.edu.vn

 • 74

THCS Lục Ba

http://thcslucba.thainguyen.edu.vn

 • 75

THCS Bản Ngoại

http://thcsbanngoai.thainguyen.edu.vn

 • 76

THCS La Bằng

http://thcslabang.thainguyen.edu.vn

 • 77

THCS Yên Lãng

http://thcsyenlang.thainguyen.edu.vn

 • 78

THCS Văn Yên

http://thcsvanyen.thainguyen.edu.vn

 • 79

THCS Việt Ấn

http://thcsvietan.thainguyen.edu.vn

 • 80

THCS An Khánh

http://thcsankhanh.thainguyen.edu.vn

 • 81

THCS Phú Thịnh

http://thcsphuthinh.thainguyen.edu.vn

 • 82

THCS Bình Thuận

http://thcsbinhthuan.thainguyen.edu.vn

 • 83

THCS Hà Thượng

http://thcshathuong.thainguyen.edu.vn

 • 84

THCS Phú Lạc

http://thcsphulac.thainguyen.edu.vn

 • 85

Trường THCS Hùng Sơn

http://thcshungson.thainguyen.edu.vn

 • 86

THCS Cù Vân

http://thcscuvan.thainguyen.edu.vn

 • 87

THCS Đức Lương

http://thcsducluong.thainguyen.edu.vn

 • 88

THCS Ký Phú

http://thcskyphu.thainguyen.edu.vn

 • 89

THCS Phú Xuyên

http://thcsphuxuyen.thainguyen.edu.vn

 • 90

THCS Phúc Lương

http://thcsphucluong.thainguyen.edu.vn

 • 91

THCS Mỹ Yên

http://thcsmyyen.thainguyen.edu.vn

 • 92

THCS Vạn Thọ

http://thcsvantho.thainguyen.edu.vn

 • 93

THCS Khôi Kỳ

http://thcskhoiky.thainguyen.edu.vn

 • 94

THCS Nguyễn Tất Thành

http://thcsnguyentatthanh.thainguyen.edu.vn

 • 95

THCS Tiên Hội

http://thcstienhoi.thainguyen.edu.vn

 • 96

THCS Hoàng Nông

http://thcshoangnong.thainguyen.edu.vn

 • 97

THCS xã Quân Chu

http://thcsquanchu.thainguyen.edu.vn

 
Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Tin mới
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 72
Tháng 09 : 7.501
Năm 2021 : 27.833