Bắt đầu từ ngày 10/5/2021 học sinh tạm dừng đến trường, học trực tuyến để phòng chống dịch covid-19. Nhà trường  phân công lịch làm việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên cụ thể, ...