Tuesday, 28/09/2021 - 03:01|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bản Ngoại

Báo cáo việc bổ sung kiểm điểm tự phê và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Báo cáo việc bổ sung kiểm điểm tự phê và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

 
                ĐẢNG BỘ XÃ BẢN NGOẠI
                 CHI BỘ: TRƯỜNG THCS                                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  
                                    *
                        Số:17-BC/ĐU                                                      Bản Ngoại, ngày 28 tháng 2 năm 2017
                                                                          BÁO CÁO
     Việc bổ sung kiểm điểm tự phê và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện 
                               Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

        Thực hiện công văn số 15-CV/ĐU, ngày 20 tháng 2 năm 2017 của Đảng ủy xã Bản Ngoại về việc kiểm điểm, đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016 và nội dung sinh hoạt của chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05-CT/TW ( khóa XII).
       Chi bộ trường THCS Bản Ngoại báo cáo việc bổ sung kiểm điểm tự phê và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII như sau:
       Về kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016.
      Sau khi nhận được công văn chỉ đạo của Đảng ủy xã Bản Ngoại. Chi bộ trường THCS thực hiện theo hướng dẫn số 30-HD/HU ngày 13/11/2014 của Ban thường vụ Huyện ủy Đại Từ, ngoài việc triển khai theo Hướng dẫn số 30-HD/HU chi bộ kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên; phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên ; kiểm điểm kết quả thực hiện theo Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW ( khóa XII) theo các nội dung sau:
        Kiểm điểm phê bình và tự phê bình:
      Trong công tác chỉ đạo đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng năm 2016 chi bộ đã gắn với việc kiểm điểm phê bình và tự phê bình, kiểm điểm từ người đứng đầu, tự giác kiểm điểm để đảng viên học tập và làm theo.
Đối với tập thể: Đã tiến hành kiểm điểm nhưng không có đảng viên nào có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức , lối sống, không có biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”
Đối với cá nhân: Đã lấy Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW ( khóa XII) làm cơ sở đánh giá đảng viên. Trong quá trình kiểm điểm không có đảng viên nào có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức , lối sống, không có biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”
         Đánh giá, phân loại chất lượng Đảng viên năm 2016.
         Đối với chi bộ: Không có dấu hiệu biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức , lối sống, không có biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”.
         Đối với đảng viên: Không có đảng viên  có dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức , lối sống, không có biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”.
         Nội dung sinh hoạt chi bộ:
       Ngoài các nội dung sinh hoạt định kỳ chi bộ trường THCS Bản Ngoại đã đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chỉ thị số 05 CT/TW ngày 15/5/2016 của bộ chính trị  vào các buổi họp chi bộ hàng tháng.
       Thường xuyên phê bình và tự phê bình những  biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức , lối sống, không có biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ.
        Đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, đảng viên trong chi bộ thực hiện cam kết về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống,  không có biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”
        Trên đây là báo cáo kiểm điểm bổ sung tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW ( khóa XII) của chi bộ trường THCS Bản Ngoại.

                                                                                              TM.CHI BỘ
                                                                                                     PHÓ BÍ THƯ


                                                                                                    Lưu Tuyết Mai

Tác giả: admin
Bài tin liên quan
Tin mới
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Hôm qua : 72
Tháng 09 : 7.501
Năm 2021 : 27.833