Tuesday, 04/10/2022 - 17:10|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Bản Ngoại

Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2020-2021 - Lưu Tuyết Mai - “ Đổi mới công tác quản lý giáo dục đạo đức nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh THCS ”

Sáng kiến kinh nghiệm “ Đổi mới công tác quản lý giáo dục đạo đức nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh THCS ”

Tài liệu đính kèm: Tải về

Xem chi tiết tại trang web THCS Bản Ngoại

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
  

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN

Kính gửi: Hội đồng sáng kiến Huyện Đại Từ

Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây:

Số TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nơi công tác (hoặc nơi thường trú)

Chức danh

Trình độ chuyên môn

Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến (ghi rõ đối với từng đồng tác giả, nếu có)

1

Lưu Tuyết Mai

18/3/1978

Trường THCS Bản Ngoại

Hiệu trưởng

Đại học

Văn- Sử

100%

Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: “ Đổi mới công tác quản lý giáo dục đạo đức nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh THCS ”

1. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: Lưu Tuyết Mai

2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến:

Giáo dục đạo đức học sinh trong nhà trường là nhiệm vụ hết sức quan trọng, là một trong bốn nội dung cơ bản của giáo dục toàn diện : đức – trí – thể – mỹ; một nội dung không thể thiếu để hình thành nhân cách học sinh.

Song song với đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy, phương pháp kiểm tra đánh giá, ngành giáo dục cũng đã có nhiều đổi mới về công tác giáo dục đạo đức học sinh: có chương trình, nội dung, thời lượng cho các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Để nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh đòi hỏi các nhà trường phải thực hiện đồng bộ các hoạt động: giảng dạy môn giáo dục công dân; tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp; nội dung giáo dục đạo đức được tích hợp vào mỗi tiết dạy, môn dạy; tạo cảnh quan trường học.

Không chỉ thực hiện đồng bộ các hoạt động, trong giáo dục đạo đức học sinh đòi hỏi phải có phương pháp, hình thức giáo dục thích hợp, phải được đặt trong môi trường giáo dục thân thiện để nhân cách học sinh được hình thành một cách chủ động, tự nguyện, như một nhu cầu của học sinh.

Là cán bộ quản lý, trên cơ sở nhận thức sâu sắc nhiệm vụ giáo dục đạo đức học sinh trong nhà trường, trong năm qua tôi đã nghiên cứu và cùng cán bộ, giáo viên nhà trường áp dụng trong giáo dục đạo đức học sinh. Nay tôi trình bày sáng kiến:  “ Đổi mới công tác quản lý giáo dục đạo đức nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh THCS ” tại trường THCS Bản Ngoại- Huyện Đại Từ- Tỉnh Thái Nguyên.

3. Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử:

Từ ngày 01 tháng 9 năm 2020

          4. Mô tả bản chất của sáng kiến:

          4.1. Nội dung của sáng kiến:

4.1.1. Những điểm mới của sáng kiến.

Một trong những tư tưởng đổi mới GD& ĐT hiện nay là tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh, được thể hiện trong nghị quyết của Đảng, Luật giáo dục và các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Luật giáo dục 2019 đã xác định: “ Mục tiêu giáo dục nhằm phát triển toàn diện con người Việt Nam có đạo đức, tri thức, văn hóa, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp; có phẩm chất, năng lực và ý thức công dân; có lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phát huy tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế (Điều 2- Luật giáo dục).

Với phạm vi của sáng kiến điểm mới mà tôi đề cập đến là: Để góp phần vào công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trong giai đoạn hiện nay, tôi nhận thấy việc nắm rõ thực trạng và đề ra biện pháp về công tác giáo giáo dục đạo đức cho học sinh THCS là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của người cán bộ quản lý giáo dục. Từ khi áp dụng các giải pháp giáo dục về đạo đức của học sinh trong nhà trường và các lớp đã được cải thiện, những học sinh thường xuyên vi phạm cũng đã dần sửa đổi, những học sinh có biểu hiện chán nản, không thích học, thường xuyên gây mất trật tự trong lớp đã biết nghe lời thầy cô, biết nhận khuyết điểm của mình để sửa lỗi…. Tôi đã đề ra và đưa các giải pháp áp dụng vào việc giáo dục đạo đức cho học sinh tại nhà trường: tham mưu với chính quyền địa phương, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể cùng chung tay giáo dục đạo đức cho học sinh theo tình hình mới: Mời chuyên gia tâm lý về nói chuyện qua hình thức rèn kỹ năng sống cho học sinh, tìm hiểu thêm các sở thích của giới trẻ phối hợp với cha mẹ học sinh để có hướng giáo dục phù hợp.

Sáng kiến kinh nghiệm “ Đổi mới công tác quản lý giáo dục đạo đức nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh THCS ” lần đầu tiên được áp dụng, không trùng với nội dung sáng kiến đã được công nhận, chưa được công khai trên các văn bản, sách báo.

Sáng kiến kinh nghiệm  này áp được áp dụng trong phạm vi trường THCS Bản Ngoại – Huyện Đại Từ- Tỉnh Thái Nguyên.

4.1.2. Mục đích của việc thực hiện sáng kiến.

- Giúp học sinh phấn đấu học tập, rèn luyện nhân cách để trở thành người công dân tốt, con ngoan, trò giỏi, có tư cách đạo đức tốt, tham gia sôi nổi các hoạt động tập thể và học tập tốt có ích cho gia đình và xã hội;

- Tạo sự hứng thú cho học sinh khi tham gia các chương trình ngoại khóa về giáo dục kỹ năng sống rèn về nhân cách sống, con người thời đại mới;

- Giúp đồng nghiệp có thêm kinh nghiệm để giáo dục đạo đức cho học sinh có hiệu quả, xử lý tình huống phù hợp khi học sinh vi phạm đạo đức, giúp các em sớm nhận ra lỗi lầm và quay về học tập tốt hơn.

4.1.3. Các bước thực hiện:

- Nghiên cứu lí luận về phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh.

- Xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp lồng ghép các phương pháp giáo dục toàn diện : đức - trí - thể - mỹ cho học sinh

- Thực nghiệm thực hiện tốt các giờ dạy GDCD

- Thực hiện hiệu quả các hoạt động ngoài giờ lên lớp

- Chú trọng và nâng cao chất lượng hoạt động đội thiếu niên

- Tích hợp các nội dung giáo dục đạo đức vào mỗi tiết dạy, mỗi môn học

- Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

- Kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội cùng chăm lo giáo dục học sinh.

- Điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực nghiệm để hoàn thiện sáng kiến;

- Đề xuất bài học kinh nghiệm trong quá trình nghiên cứu.

4.1.3. Các bước thực hiện:

- Nghiên cứu lí luận về phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh.

- Xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp lồng ghép các phương pháp giáo dục toàn diện : đức - trí - thể - mỹ cho học sinh

- Thực nghiệm thực hiện tốt các giờ dạy GDCD

- Thực hiện hiệu quả các hoạt động ngoài giờ lên lớp

- Chú trọng và nâng cao chất lượng hoạt động đội thiếu niên

- Tích hợp các nội dung giáo dục đạo đức vào mỗi tiết dạy, mỗi môn học

- Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

- Kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội cùng chăm lo giáo dục học sinh.

- Điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực nghiệm để hoàn thiện sáng kiến;

- Đề xuất bài học kinh nghiệm trong quá trình nghiên cứu.

4.1.4. Thực trạng và vấn đề cần phải giải quyết trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường THCS

*) Đặc điểm tình hình nhà trường: Trường THCS Bản Ngoại nằm trên trục đường tiếp giáp với các xã : Tiên Hội, Phú Thịnh, La Bằng và  có vị trí địa lý cách trung tâm huyện Đại Từ 7 km về phía Bắc. Năm học 2020 – 2021 trường có tổng số lớp là 12. Tổng số HS là 423. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên : 28 đáp ứng đủ nhu cầu phân công giảng dạy

Số lớp học ngoại ngữ (Tiếng Anh) : 12 lớp với 423 HS

Số HS học tin học: 12 lớp = 423 HS

Hiệu quả đào tạo: 97,37%.

- Công tác tuyển sinh: Tỷ lệ huy động học sinh vào lớp 6 là 118 hs đạt 100%.  

- Tình hình duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS: Duy trì tốt tỷ lệ PCGD THCS (Đạt 96,5 %  tháng 10 năm 2020).

- Tỷ lệ học sinh/lớp: 35,8 hs; tỷ lệ giáo viên/lớp của từng khối lớp: 1,9

Sau đây là một số hình ảnh 

Ban biên tập trang web THCS Bản Ngoại

Bài tin liên quan
Tin mới
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 624
Hôm qua : 222
Tháng 10 : 1.248
Năm 2022 : 98.718